Małżeństwa nie tylko ważne, ale i niemożliwe do zakwestionowania

1 września 2015 r. papież Franciszek ogłosił, że wierni, którzy w czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia przystąpią do spowiedzi u kapłanów Bractwa Św. Piusa X, otrzymają „ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie”. W komunikacie prasowym opublikowanym tego samego dnia Dom Generalny podziękował papieżowi i przypomniał, że „w posłudze sakramentu pokuty zawsze polegamy, w poczuciu całkowitej pewności, na jurysdykcji nadzwyczajnej, wynikającej z norm ogólnych Kodeksu prawa kanonicznego. Z okazji Roku Świętego papież Franciszek pragnie, aby wszyscy wierni chcący się wyspowiadać wobec kapłanów Bractwa Św. Piusa X mogli to uczynić bez rozterek”.

Z kolei ogłoszony 20 listopada 2016 r. list apostolski papieża FranciszkaMisericordia et misera (§ 12) przedłużył prawa dotyczące spowiedzi, udzielone 1 września 2015 r., również poza okres jubileuszowy. Pomimo iż Kościół w dalszym ciągu znajduje się niestety w stanie kryzysu, prześladowanie, które niesprawiedliwie pozbawiało kapłanów oraz wiernych jurysdykcji zwyczajnej, zakończyło się wobec faktu, że obecnie jurysdykcja ta została udzielona przez papieża.

4 kwietnia 2017 r. został opublikowany wspólny list prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, skierowany do krajowych konferencji biskupów. Kard. Müller przypomina w nim o decyzji papieża Franciszka, „by udzielić wszystkim kapłanom wspomnianego bractwa władzy ważnego sprawowania sakramentu pokuty względem wiernych, w celu zagwarantowania jego ważności i zgodności z prawem [Kościoła]”. Następnie ogłasza nowe rozporządzenia Ojca Świętego, który – w tym samym duchu – „postanowił dać ordynariuszom możliwość delegowania władzy przyjmowania ślubowania małżeńskiego od wiernych, którzy powierzyli się opiece duszpasterskiej Bractwa” (list z 27 marca 2017 r.)1.

Czytaj dalej

Dla przypomnienia

Z Bożą pomocą nie skapitulujemy

8 października 2016 r., podczas Dni Tradycji w Port-Marly (Francja) bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X, wygłosił konferencję poświęconą stanowi relacji Bractwa z Rzymem, której dłuższy fragment przytaczamy.

Czy dokumenty soboru duszpasterskiego mogą być przedmiotem dyskusji?

Czytaj dalej

Ważna deklaracja władz Bractwa

Po zakończeniu spotkania wyższych przełożonych Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, które odbyło się w dniach 25–28 czerwca w Szwajcarii, przełożony generalny wydał następujący komunikat:

Cel istnienia Bractwa Świętego Piusa X to przede wszystkim formowanie kapłanów, bez których nie są możliwe odnowa Kościoła i odbudowa społeczeństwa.

1. W wielkim i bolesnym zamieszaniu, które obecnie panuje w Kościele, głoszenie katolickiej nauki wymaga potępienia błędów, które się do niej przedostały i które niestety są promowane przez wielką liczbę pasterzy, w tym przez samego papieża.

2. Bractwo Św. Piusa X, w obecnym stanie poważnej konieczności dającym mu prawo i obowiązek udzielania duchowej pomocy wiernym, którzy się doń zwrócą, nie szuka przede wszystkim uznania kanonicznego, do którego ma – jako dzieło katolickie – prawo. Posiada ono tylko jedno pragnienie: wiernie nieść światło dwutysiącletniej Tradycji, wskazujące jedyną drogę, jaką należy podążać w tej epoce ciemności, w której kult człowieka – zarówno w społeczeństwie, jak i Kościele – zastępuje cześć należną Bogu.

3. „Odnowienie wszystkiego w Chrystusie”, o którym mówił św. Pius X nawiązując do słów św. Pawła (Ef 1, 10), nie może się dokonać bez wsparcia papieża, który wyraźnie popiera powrót do świętej Tradycji. Oczekując tego błogosławionego dnia, Bractwo Św. Piusa X zamierza podwoić wysiłki w celu ustanowienia i rozpowszechnienia, środkami, które daje Boża Opatrzność, społecznego panowania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

4. Członkowie Bractwa Św. Piusa X modlą się i pokutują w intencji papieża, aby znalazł on siłę do głoszenia wiary i moralności katolickiej w ich integralności. W ten sposób przyśpieszy on triumf Niepokalanego Serca N.M.Panny, którego gorąco pożądamy, zbliżając się do setnej rocznicy Jej objawień w Fatimie.

bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X
Ecône, 29 czerwca 2016 r.
w święto śś. Apostołów Piotra i Pawła

Link