Ksiądz Karol Stehlin ponownie odwiedzi Polskę

Ksiądz Karol Stehlin odwiedzi już niedługo ponownie Polskę. Polecamy tę informację szczególnie tym, którym jeszcze nie jest znana osoba księdza Karola Stehlina. Przypomnijmy, był założycielem i pierwszym przełożonym Bractwa św. Piusa X w Polsce, niestrudzony apostoł NIEPOKALANEJ, propagator dzieł i duchowości św. Maksymiliana, gorliwy krzewiciel i obrońca Tradycji Katolickiej, przyjaciel Polski i Polaków.
Ks. Karol reaktywował maksymilianowe Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji i stał się jego propagatorem najpierw w Polsce a następnie na kontynencie i poza Europą, gdzie aktualnie można zaobserwować niezwykły rozwój tego ruchu. Zapał misyjny ks. Karola, doskonała formacja teologiczna z pogłębionymi studiami mariologicznymi powodują, iż głoszone przez niego katechezy czy wykładu zawsze i wszędzie rozgrzewają serca słuchaczy i przynoszą dobre owoce. I dlatego serdecznie polecamy, może szczególnie osobom które nie miały jeszcze okazji spotkać ks. Karola, aby zaplanowały w swoim kalendarzu wyjazd, w dniach pobytu ks. Karola, np. do Warszawy. Będzie to wspaniała okazja na przygotowanie się a nawet wstąpienie w szeregi Rycerstwa, na zaszczytną służbę Niepokalanej.
Ks. Karol Stehlin

Ks. Karol Stehlin

Wszystkie wymagane informacje dostępne są na stronie MI:
lub na stronie Bractwa: http://www.piusx.org.pl/

Ku Fatimie – w rocznicę Objawień Fatimskich szczególną uwagę zwróćmy na Milicję Niepokalanej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem na temat Objawień Fatimskich, który został opublikowany na stronie Milicji Niepokalanej.

Ku Fatimie (cz. XXII – ostatnia)

Tuy — Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu

13 czerwca 1929 roku siostra Łucja doświadczyła ostatniego objawienia, nawiązującego do przesłania z Fatimy. Pan jezus ukazał jej wspaniałą wizję Przenajświętszej Trójcy, którą skomentowała tymi oto słowy: „Zrozumiałam, że to właśnie tajemnica Trójcy Świętej została mi objawiona, której nie pozwolono mi wyjawić”. Rozważymy i zbadamy tę słynną „wizję z Tuy” w trzecim tomie niniejszego opracowania.

Teraz zaś skupimy się na objawieniu Naszej Pani, skierowanym do Siostry Łucji, która napisała w swoich pamiętnikach:

„Wtedy Matka Boża powiedziała mi:

Czytaj dalej

Ku Fatimie – kolejny odcinek

Kolejny tekst ks. Karola Stehlina przygotowujący nas na setną rocznicę Objawień Fatimskich. Link

Ku Fatimie (cz. XVIII)

Objawienia Matki Bożej w Pontevedra i Tuy

Pontevedra – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

Wstęp: Widzimy, że życie wewnętrzne trójki wizjonerów było natychmiastową odpowiedzią na wiadomości, które otrzymali od Matki Bożej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest duchowość Fatimy i tajemnice wyjawione przez Matkę Bożą — to doskonała miłość grzeszników do Boga w pragnieniu pocieszenia Naszego Pana, doskonała miłość bliźniego, która jest niczym innym jak modlitwą i ofiarowaniem wszystkiego w intencji nawrócenia grzeszników i ocalenia ich od piekła oraz Niepokalane Serce Maryi jako złote sanktuarium, w którym Bóg nas nawiedza i obdarza swymi łaskami i gdzie my sami do Niego wracamy, jednocząc naszą nicość z najczystszą miłością Serca naszej niebiańskiej Matki.

Czytaj dalej

List na styczeń 2017 r. – na rozpoczęcie roku BARDZO WAŻNY LIST!!!

List na styczeń 2017 r.

 

CZEŚĆ NIEPOKALANEJ!

Drodzy Rycerze!

 

      Oto rozpoczynamy nowy rok Pański 2017. Dobrze rozpocząć go z jakimś hasłem, z jakimś mottem. Proponuję znaleźć go u św. Ludwika, który napisał: „nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne”, a w innym miejscu: „Matka Najświętsza jest drogą wiodącą do Chrystusa”[1]. Treść tych słów nie jest nam nieznana, podobnie jak sztandar dla żołnierzy  czy bandera dla marynarzy, a jednak i jedni i drudzy mogą rozpocząć służbę na lądzie czy morzu zapomniawszy o tych chwalebnych symbolach. My podobnie. I cóż to byłaby za służba bez sztandaru czy bandery? Jakby z zasłoniętymi oczami, po ciemku, bez pamięci jakiej szlachetnej sprawie się służy. Służymy sprawie Chrystusowej przez oddanie się Maryi. Niech więc każdy z nas na nowo rozwinie w tym nowym roku swego życia sztandar słów: „nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne”, albo banderę słów: „Matka Najświętsza jest drogą wiodącą do Chrystusa”. I stara się do tych słów dostosować rytm swego serca oraz wszystkie poruszenia duszy, swe decyzje i wybory, całe swoje życie. Przeżyć nowy rok Pański u boku Maryi, w służbie Maryi, w szeregach rycerstwa Niepokalanej to doprawdy wspaniały plan i wzniosły zamiar. Świat się w roku setnej rocznicy objawień fatimskich pewnie (i niestety!) jeszcze bardziej oddali od Najświętszej Maryi Panny. My zaś odwrotnie! Pragniemy przylgnąć do Jej stóp, pod którymi upokorzony szatan pod postacią węża, czeka na swą ostateczną klęskę. On będzie tego roku zapewne świętował setną rocznicę rewolucji bolszewickiej, my zaś setną rocznicę objawień fatimskich. I przyjdzie nam z nim stoczyć wielki duchowy bój, którego stawką będzie nasza wierność lub niewierność wielkim katolickim ideałom. Wygramy ten bój, o ile tylko nie zapomnimy zabrać ze sobą naszego sztandaru: „nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne” albo naszej bandery: „Matka Najświętsza jest drogą wiodącą do Chrystusa”. Czytaj dalej

Polecamy lekturę kolejnego listu ks. Karola Stehlina do Rycerzy Niepokalanej

Fragment listu Ojca Dyrektora MI:

…Więc ONA też zostanie odkupiona przez Krew Przenajdroższą, która jako wzięta z NIEJ, również jest Jej własną. Bóg przewidując Kalwarię leje Drogocenną Krew w JEJ duszę w chwili JEJ poczęcia: ta krew blokuje „wejście” grzechu pierworodnego: „Kiedy, na słowo Boże, dusza i ciało Maryi wyrosły z nicości, Boskie Osoby otoczyły wybrane stworzenie w tej samej chwili, a łaska Niepokalanego Poczęcia była ich powitaniem i dotknięciem” (ks. Faber). Całość na stronie MI

Maryja i muzułmanie

Maryja i muzułmanie

Abp Fulton J. Sheen

Islam jest największą religią na świecie po chrześcijaństwie. Ponieważ miał swój początek w VII wieku za Mahometa, udało się mu zjednoczyć w sobie pewne elementy chrześcijaństwa i judaizmu, z różnymi zwyczajami arabskimi. Islam przyjmuje doktrynę o jedności Boga, Królewskim Majestacie i Stwórczej Mocy, i używa jej, częściowo, jako podstawy do odrzucenia Chrystusa, Syna Bożego. Nie rozumiejąc pojęcia Trójcy, Mahomet zrobił z Chrystusa proroka, takiego jak dla chrześcijan Izajasz i Jan Chrzciciel są prorokami ogłaszającymi nadejście Chrystusa.

Chrześcijański Zachód Europy ledwo uniknął zniszczenia z rąk muzułmanów. W pewnym momencie muzułmanie zostali zatrzymani w pobliżu Tours, innym razem, u bram Wiednia. Kościół w całej północnej Afryce został praktycznie zniszczony przez muzułmanów, a obecnie muzułmanie zaczynają ponownie rosnąć w siłę.

Jeśli islam jest herezją, jak Hilaire Belloc uważa, to jest to jedyna herezja, która nigdy nie podupadła. Inne miały chwile świetności, po śmierci lidera następował doktrynalny rozkład, a na końcu znikały. Islam, przeciwnie, zawsze był na pierwszym etapie. Nigdy nie było momentów, w których by podupadał, zarówno w liczbach jaki i w pobożności swoich zwolenników.

Misyjny wysiłek Kościoła wobec tej grupy, przynajmniej powierzchownie, poniósł fiasko, gdyż muzułmanie do dzisiaj pozostali nienawracalni. Powodem jest to, że dla wyznawcy Mahometa, stanie się chrześcijaninem jest jak dla chrześcijanina stanie się Żydem. Muzułmanie wierzą, że mają ostanie i rozstrzygające objawienie Boga dla świata i że Chrystus był tylko prorokiem zapowiadając Mahometa, ostatniego z prawdziwych proroków Bożych.

W chwili obecnej, nienawiść krajów muzułmańskich do Zachodu staje się nienawiścią do samego chrześcijaństwa. Choć politycy jeszcze nie biorą tego pod uwagę, istnieje poważne niebezpieczeństwo, że muzułmanie powrócą i potwierdzą swoją antychrześcijańską siłę.

Muzułmańscy pisarze mówią: „Kiedy roje szarańczy zacieniają kraje, niosą na swoich skrzydłach te arabskie słowa: Jesteśmy gospodarzem Boga, każdy z nas posiada 99 jaj, a gdybyśmy mieli sto, powinniśmy pustoszyć świat ze wszystkiego co w nim jest”.

Problemem jest to, jak zapobiegniemy wylęgowi setnego jajka? Przekonani jesteśmy, że obawy dotyczące muzułmanów nie spełnią się, ale że muzułmanie, zamiast tego, nawrócą się w końcu na chrześcijaństwo, i to w taki sposób, że nawet wielu misjonarzy nie podejrzewa. Wierzymy, że nie stanie się to przez bezpośrednie nauczanie chrześcijaństwa, ale przez wezwanie muzułmanów do czci Matki Bożej. A oto argumenty:

Koran, który jest Biblią muzułmanów, ma wiele fragmentów dotyczących Najświętszej Panny. Przede wszystkim Koran wierzy w jej Niepokalane Poczęcie, a także czytaj dalej na stronie MI

Przygotowania do jubileuszu stulecia objawień w Fatimie 1917-2017

Ks. Karol Stehlin zachęca wszystkich czcicieli Matki Bożej do przygotowania się na jubileusz setnej rocznicy objawień Niepokalanej Bożej Rodzicielki w Fatimie. W tym celu apostolat Milicji Niepokalanej przygotował specjalną stronę „Ku Fatimie”, na której można znaleźć wiele cennych informacji i materiałów formacyjnych. Link do strony

List do Rycerzy Niepokalanej z okazji święta Niepokalanego Poczęcia NMP

List Nr. 10 do Rycerzy Niepokalanej

Drodzy Rycerze Niepokalanej!

Co roku, gdy zbliżało się święto Niepokalanego Poczęcia, św. Maksymilian Kolbe był niezwykle przepełniony duchową radością, którą przekazywał swoim braciom. Często im tłumaczył, że ten wielki dogmat nie dotyczy tylko Jej, ale ma ogromne praktyczne konsekwencje dla nas. Spróbujmy zagłębić się razem z nim w tę tajemnice i rozważać ją w miarę jak zbliża się 8 grudnia, dzień w którym wszyscy rycerze powinni odnowić swój akt poświęcenia Niepokalanej.

Czytaj dalej