Rocznicowa pielgrzymka do Fatimy – relacja uczestnika

Jubileuszowa pielgrzymka do Fatimy – relacja pielgrzyma z Polski

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy objawień fatimskich Bractwo Kapłańskie św. Piusa X zorganizowało w dniach 19-20 sierpnia 2017 roku międzynarodową pielgrzymkę do Fatimy. 19 sierpnia 1917 roku miało miejsce czwarte objawienie Najświętszej Maryi Panny;  Matka Boża nie objawiła się 13 dnia miesiąca, ponieważ trójka pastuszków była w tym czasie w areszcie.

Do Fatimy przybyło ok. 10 000 pielgrzymów, największą grupę, – połowę z nich, stanowili Francuzi, ok. 1000 osób przybyło z Niemiec; Dom Autonomiczny Europy Środkowo-Wschodniej reprezentowało ok. 70 osób, w większości Polacy, którym towarzyszyli przeor warszawskiego przeoratu ks. Konstantyn Najmowicz, ks. Anzelm Ettelt, który biegle włada językiem portugalskim (przez wiele lat prowadził apostolat w Portugalii, m. in. był duszpasterzem kaplicy Bractwa św. Piusa X w Fatimie) oraz superior Domu Autonomicznego, ks. Łukasz Weber. Byli także przedstawiciele Rosji, Litwy i Łotwy, którzy przybyli z przeorem z Kowna, ks. Shanem Pezzuttim oraz pielgrzymi z Ukrainy z grekokatolickiego Bractwa Kapłańskiego św. Jozafata: dwóch kleryków i o. Wasyl. Obecni byli również ks. Marian Kowalski, o. Witold Pobiedziński oraz br. Wojciech i br. Robert, a także wszyscy polscy seminarzyści, w tym diakon Jakub Wawrzyn.

W tych dniach Fatima zamieniła się w istne miasteczko tradycjonalistyczne – co kilka metrów można było natknąć się na kapłana z czarnym pasem niosącego pod pachą brewiarz albo siostry zakonne w habitach, czy też jednego z trzech biskupów Bractwa, który akurat wybierał się na spacer lub modlitwę.

Oficjalnym rozpoczęciem pielgrzymki była Msza święta odprawiona w sobotę 19 sierpnia o godz. 15.00 przez ks. Franciszka Schmidbergera, rektora seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen, byłego Przełożonego Generalnego Bractwa. Diakonem podczas tej Mszy był ks. Karol Stehlin. Po Mszy świętej pielgrzymi udali się na procesję do Valinhos, gdzie 19 sierpnia miało miejsce objawienie Najświętszej Maryi Panny – 100 lat później uczczono to odmawiając w tym miejscu Różaniec.

Następnego dnia, w niedzielę o 9.30 Przełożony Generalny Bractwa bp Bernard Fellay odprawił Mszę pontyfikalną z formularza o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Podczas kazania, które wygłosił w czterech językach (francuskim, angielskim, niemieckim i włoskim) przypomniał przesłanie Matki Bożej z Fatimy – straszne kary, które czekają świat, jeśli ludzie nie nawrócą się do Pana Boga, ale też lekarstwo i środek zapobiegawczy, jakim jest modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po Mszy świętej trzej biskupi Bractwa św. Piusa X poświęcili Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – wyrażając życzenie, aby zostało to uczynione przez Ojca Świętego wedle życzenia Matki Bożej. O godz. 15.00 pielgrzymi ponownie udali się do Valinhos, gdzie odmówili Różaniec. Po Różańcu bp Bernard Fellay poprowadził wraz z ks. Karolem Stehlinem, międzynarodowym moderatorem Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji ceremonię z okazji setnej rocznicy założenia Rycerstwa przez św. Maksymiliana Marię Kolbego. Wszyscy obecni na pielgrzymce Rycerze odnowili Akt poświęcenia się Niepokalanej ułożony przez św. Maksymiliana, zaś ks. Stehlin przypomniał wszystkim Rycerzom (przemawiając również w języku polskim) co jest ich zadaniem: walka z wrogami Kościoła, przede wszystkim z masonerią oraz modlitwa za nawrócenie grzeszników.

Poza oficjalnymi uroczystościami pielgrzymi mieli czas na osobistą modlitwę w miejscu objawień w Fatimie czy nawiedzenie Sanktuarium, gdzie spoczywają doczesne szczątki trójki fatimskich wizjonerów. Każdy mógł powierzyć Matce Najświętszej oraz dzieciom z Fatimy swoje intencje.

Matko Boża Fatimska – módl się za nami!

źródło: strona MI