Dla przypomnienia

Z Bożą pomocą nie skapitulujemy

8 października 2016 r., podczas Dni Tradycji w Port-Marly (Francja) bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X, wygłosił konferencję poświęconą stanowi relacji Bractwa z Rzymem, której dłuższy fragment przytaczamy.

Czy dokumenty soboru duszpasterskiego mogą być przedmiotem dyskusji?

Czytaj dalej

List na styczeń 2017 r. – na rozpoczęcie roku BARDZO WAŻNY LIST!!!

List na styczeń 2017 r.

 

CZEŚĆ NIEPOKALANEJ!

Drodzy Rycerze!

 

      Oto rozpoczynamy nowy rok Pański 2017. Dobrze rozpocząć go z jakimś hasłem, z jakimś mottem. Proponuję znaleźć go u św. Ludwika, który napisał: „nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne”, a w innym miejscu: „Matka Najświętsza jest drogą wiodącą do Chrystusa”[1]. Treść tych słów nie jest nam nieznana, podobnie jak sztandar dla żołnierzy  czy bandera dla marynarzy, a jednak i jedni i drudzy mogą rozpocząć służbę na lądzie czy morzu zapomniawszy o tych chwalebnych symbolach. My podobnie. I cóż to byłaby za służba bez sztandaru czy bandery? Jakby z zasłoniętymi oczami, po ciemku, bez pamięci jakiej szlachetnej sprawie się służy. Służymy sprawie Chrystusowej przez oddanie się Maryi. Niech więc każdy z nas na nowo rozwinie w tym nowym roku swego życia sztandar słów: „nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne”, albo banderę słów: „Matka Najświętsza jest drogą wiodącą do Chrystusa”. I stara się do tych słów dostosować rytm swego serca oraz wszystkie poruszenia duszy, swe decyzje i wybory, całe swoje życie. Przeżyć nowy rok Pański u boku Maryi, w służbie Maryi, w szeregach rycerstwa Niepokalanej to doprawdy wspaniały plan i wzniosły zamiar. Świat się w roku setnej rocznicy objawień fatimskich pewnie (i niestety!) jeszcze bardziej oddali od Najświętszej Maryi Panny. My zaś odwrotnie! Pragniemy przylgnąć do Jej stóp, pod którymi upokorzony szatan pod postacią węża, czeka na swą ostateczną klęskę. On będzie tego roku zapewne świętował setną rocznicę rewolucji bolszewickiej, my zaś setną rocznicę objawień fatimskich. I przyjdzie nam z nim stoczyć wielki duchowy bój, którego stawką będzie nasza wierność lub niewierność wielkim katolickim ideałom. Wygramy ten bój, o ile tylko nie zapomnimy zabrać ze sobą naszego sztandaru: „nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne” albo naszej bandery: „Matka Najświętsza jest drogą wiodącą do Chrystusa”. Czytaj dalej

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X liczy 613 kapłanów

W grudniu 2016 r. w Bractwie Św. Piusa X zostało wyświęconych czterech nowych kapłanów. 15 grudnia w seminarium Krzyża Świętego w Goulburn w Australii bp Bernard Tissier de Mallerais wyświęcił trzech nowych księży (dwóch Amerykanów i jednego Australijczyka), a dwa dni później w seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja w Argentynie bp Bernard Fellay udzielił święceń kapłańskich jednemu Brazylijczykowi oraz święceń diakonatu pięciu subdiakonom (trzem Brazylijczykom, Meksykaninowi i Argentyńczykowi).

Zachęcamy do obejrzenia galerii fotograficznych z obu uroczystości: w Australiioraz w Argentynie.

W ubiegłym roku łącznie wyświęcono 23 nowych księży, przez co na koniec ubiegłego roku Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X liczyło 613 kapłanów. Ich pracę wspomaga 11 braci i 80 sióstr oblatek, a w sześciu seminariach pobiera naukę 215 kleryków; ponadto w tym roku akademickim zgłosiło się 40 przedseminarzystów.

news.fsspx