Przygotowania do jubileuszu stulecia objawień w Fatimie 1917-2017

Ks. Karol Stehlin zachęca wszystkich czcicieli Matki Bożej do przygotowania się na jubileusz setnej rocznicy objawień Niepokalanej Bożej Rodzicielki w Fatimie. W tym celu apostolat Milicji Niepokalanej przygotował specjalną stronę „Ku Fatimie”, na której można znaleźć wiele cennych informacji i materiałów formacyjnych. Link do strony

Film o budowie nowego seminarium w USA

Warto obejrzeć film o budowie nowego seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w USA. Można by sądzić, że głównym wątkiem filmu będą prace budowlane lub szczegóły architektoniczne powstającej budowli. Jest jednak inaczej. To troska o właściwą formację kapłańską, „odporną” na ducha tego świata i wierność powołaniu przedstawione są na pierwszym planie. Link do filmu