List do zagubionych katolików

Abp. Lefebvre

Książka do nabycia w księgarni Te Deum

„Czym jest Tradycja? Wydaje mi się, że często słowo to jest nienajlepiej rozumiane. Zrównuje się je z „tradycjami”, jakie istnieją w grupach zawodowych, w rodzinach, w życiu obywatelskim: „wiecha”, przytwierdzana do dachu domu, kiedy położy się ostatnią dachówkę, wstążka, przecinana przecinana przy odsłanianiu pomnika itp.
Nie o tym mówię; Tradycja nie składa się ze zwyczajów odziedziczonych po przeszłości i zachowywanych ze względu na wierność dla niej, choćby już nie miały wyraźnego uzasadnienia.
Tradycję definiuje się jako „Depozyt Wiary przekazywany w ciągu wieków przez Magisterium”. Depozyt ten został nam dany przez Objawienie, to znaczy Słowo Boże, powierzone apostołom i niezawodnie przekazywane przez ich następców.

Aby zniszczyć Tradycję, zestawia się ją z Pismem Św., na sposób protestancki, twierdząc, iż jedyną księgą, która się liczy jest Ewangelia. Ale Tradycja była przed Ewangelią!”

Abp M.Lefebvre: „List do zagubionych katolików”, link do księgarni