Ksiądz Karol Stehlin ponownie odwiedzi Polskę

Ksiądz Karol Stehlin odwiedzi już niedługo ponownie Polskę. Polecamy tę informację szczególnie tym, którym jeszcze nie jest znana osoba księdza Karola Stehlina. Przypomnijmy, był założycielem i pierwszym przełożonym Bractwa św. Piusa X w Polsce, niestrudzony apostoł NIEPOKALANEJ, propagator dzieł i duchowości św. Maksymiliana, gorliwy krzewiciel i obrońca Tradycji Katolickiej, przyjaciel Polski i Polaków.
Ks. Karol reaktywował maksymilianowe Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji i stał się jego propagatorem najpierw w Polsce a następnie na kontynencie i poza Europą, gdzie aktualnie można zaobserwować niezwykły rozwój tego ruchu. Zapał misyjny ks. Karola, doskonała formacja teologiczna z pogłębionymi studiami mariologicznymi powodują, iż głoszone przez niego katechezy czy wykładu zawsze i wszędzie rozgrzewają serca słuchaczy i przynoszą dobre owoce. I dlatego serdecznie polecamy, może szczególnie osobom które nie miały jeszcze okazji spotkać ks. Karola, aby zaplanowały w swoim kalendarzu wyjazd, w dniach pobytu ks. Karola, np. do Warszawy. Będzie to wspaniała okazja na przygotowanie się a nawet wstąpienie w szeregi Rycerstwa, na zaszczytną służbę Niepokalanej.
Ks. Karol Stehlin

Ks. Karol Stehlin

Wszystkie wymagane informacje dostępne są na stronie MI:
lub na stronie Bractwa: http://www.piusx.org.pl/

Maj miesiącem Maryi

Zajaśniał znowu miesiąc maj, miesiąc Jej, Królowej, Pani i Matuchny naszej najdroższej.

Ona spogląda na cały świat, na każdego z ludzi, w tajniki serc i zna myśli i pragnienia każdego z nas.

Patrzy w serca, by spostrzec każdy objaw miłości, każdy choć najmniejszy ruch gorliwości, by móc za to obsypywać łaskami i zabrać do siebie po śmierci.

I czyż w tym Jej miesiącu moglibyśmy dla Niej nie uczynić czegoś więcej? … Czytaj dalej

38 nowych kandydatów do kapłaństwa w seminariach Bractwa

W sobotę 7 października 2017 r., w święto Matki Bożej Różańcowej, seminaria Bractwa Św. Piusa X na półkuli północnej przyjęły nowych kandydatów do kapłaństwa. Jeśli Bóg zechce, po sześciu latach życia modlitwy i nauki zostaną oni wyświęceni na kapłanów na wieki.

Seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen (Bawaria) przyjęło siedmiu nowych seminarzystów: dwóch Polaków, Austriaka, Czecha, Niemca, Szwajcara i Rosjanina.

Całość na stronie Bractwa

Ku Fatimie – w rocznicę Objawień Fatimskich szczególną uwagę zwróćmy na Milicję Niepokalanej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem na temat Objawień Fatimskich, który został opublikowany na stronie Milicji Niepokalanej.

Ku Fatimie (cz. XXII – ostatnia)

Tuy — Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu

13 czerwca 1929 roku siostra Łucja doświadczyła ostatniego objawienia, nawiązującego do przesłania z Fatimy. Pan jezus ukazał jej wspaniałą wizję Przenajświętszej Trójcy, którą skomentowała tymi oto słowy: „Zrozumiałam, że to właśnie tajemnica Trójcy Świętej została mi objawiona, której nie pozwolono mi wyjawić”. Rozważymy i zbadamy tę słynną „wizję z Tuy” w trzecim tomie niniejszego opracowania.

Teraz zaś skupimy się na objawieniu Naszej Pani, skierowanym do Siostry Łucji, która napisała w swoich pamiętnikach:

„Wtedy Matka Boża powiedziała mi:

Czytaj dalej

Małżeństwa nie tylko ważne, ale i niemożliwe do zakwestionowania

1 września 2015 r. papież Franciszek ogłosił, że wierni, którzy w czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia przystąpią do spowiedzi u kapłanów Bractwa Św. Piusa X, otrzymają „ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie”. W komunikacie prasowym opublikowanym tego samego dnia Dom Generalny podziękował papieżowi i przypomniał, że „w posłudze sakramentu pokuty zawsze polegamy, w poczuciu całkowitej pewności, na jurysdykcji nadzwyczajnej, wynikającej z norm ogólnych Kodeksu prawa kanonicznego. Z okazji Roku Świętego papież Franciszek pragnie, aby wszyscy wierni chcący się wyspowiadać wobec kapłanów Bractwa Św. Piusa X mogli to uczynić bez rozterek”.

Z kolei ogłoszony 20 listopada 2016 r. list apostolski papieża FranciszkaMisericordia et misera (§ 12) przedłużył prawa dotyczące spowiedzi, udzielone 1 września 2015 r., również poza okres jubileuszowy. Pomimo iż Kościół w dalszym ciągu znajduje się niestety w stanie kryzysu, prześladowanie, które niesprawiedliwie pozbawiało kapłanów oraz wiernych jurysdykcji zwyczajnej, zakończyło się wobec faktu, że obecnie jurysdykcja ta została udzielona przez papieża.

4 kwietnia 2017 r. został opublikowany wspólny list prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, skierowany do krajowych konferencji biskupów. Kard. Müller przypomina w nim o decyzji papieża Franciszka, „by udzielić wszystkim kapłanom wspomnianego bractwa władzy ważnego sprawowania sakramentu pokuty względem wiernych, w celu zagwarantowania jego ważności i zgodności z prawem [Kościoła]”. Następnie ogłasza nowe rozporządzenia Ojca Świętego, który – w tym samym duchu – „postanowił dać ordynariuszom możliwość delegowania władzy przyjmowania ślubowania małżeńskiego od wiernych, którzy powierzyli się opiece duszpasterskiej Bractwa” (list z 27 marca 2017 r.)1.

Czytaj dalej

Ku Fatimie – kolejny odcinek

Kolejny tekst ks. Karola Stehlina przygotowujący nas na setną rocznicę Objawień Fatimskich. Link

Ku Fatimie (cz. XVIII)

Objawienia Matki Bożej w Pontevedra i Tuy

Pontevedra – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

Wstęp: Widzimy, że życie wewnętrzne trójki wizjonerów było natychmiastową odpowiedzią na wiadomości, które otrzymali od Matki Bożej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest duchowość Fatimy i tajemnice wyjawione przez Matkę Bożą — to doskonała miłość grzeszników do Boga w pragnieniu pocieszenia Naszego Pana, doskonała miłość bliźniego, która jest niczym innym jak modlitwą i ofiarowaniem wszystkiego w intencji nawrócenia grzeszników i ocalenia ich od piekła oraz Niepokalane Serce Maryi jako złote sanktuarium, w którym Bóg nas nawiedza i obdarza swymi łaskami i gdzie my sami do Niego wracamy, jednocząc naszą nicość z najczystszą miłością Serca naszej niebiańskiej Matki.

Czytaj dalej

Dla przypomnienia

Z Bożą pomocą nie skapitulujemy

8 października 2016 r., podczas Dni Tradycji w Port-Marly (Francja) bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X, wygłosił konferencję poświęconą stanowi relacji Bractwa z Rzymem, której dłuższy fragment przytaczamy.

Czy dokumenty soboru duszpasterskiego mogą być przedmiotem dyskusji?

Czytaj dalej